1. - Không SPAM, những bài viết vi phạm sẽ bị "BAN NICK" ngay - Bài viết trình bày rõ ràng có hình ảnh - Mỗi ngày đăng 5 bài/user - Được đặt 3 link trong bài viết và 3 link trong chữ ký

the k park văn phú hà đông

Discussion in 'Thắc mắc góp ý' started by thanhlois5a, Aug 4, 2017.

  1. thanhlois5a

    thanhlois5a New Member

    the k park văn phú hà đông được hưởng những điều kiện thuận lợi. Về vị trí, hạ tầng, tiện ích, chủ đầu tư, đơn vị phân phối. The k park văn phú sẽ trở thành một dự án tiêu biểu của quận Hà Đông
     

Share This Page